สวัสดีค่ะมิตรรักแฟนบล็อกบ้านพี่พลอย วันนี้พลอยจ๋านำธรรมคีตะ เรื่อง "พุทธโอวาท 3 เดือน ก่อนปรินิพพาน"  ของ พุทธสมาคม อ.พังโคน จ. สกลนคร ค่ะ โดยแบ่งเป็นทั้งหมด 5 ตอนนะคะ มีความยาวตอนละประมาณ 30 นาทีโดยประมาณ

พุทธโอวาท 3 เดือนก่อนปรินิพพานนี้ พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ประทานแก่พระอานนท์ผู้เป็นพระอุปัฏฐากและพระภิกษุ คราที่ทรงปลงพระชนมายุสังขารออกเดินทางด้วยพระบาทเปล่าจากปาวาลเจดีย์ไปยังกรุงกุสินาราสถานที่ปรินิพพาน ตลอดพระชนมชีพ พระพุทธเจ้าหาได้ทรงท้อแท้หรือเหน็ดเหนื่อยต่อการเผยแพร่ธรรมไม่ ยังทรงประกาศพระธรรมอันประเสริฐที่ทรงค้นพบด้วยพระองค์เองแก่พุทธบริษัท 4 ด้วยพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้นะคะ

ในเนื้อหานั้นบริบูรณ์ด้วยความรู้ ข้อธรรมที่ควรปฎิบัติ รวมถึงคติธรรมในการดำเนินชีวิตด้วย พลอยจ๋าอยากให้ทุกท่านลองรับฟังธรรมคีตะชุดนี้ ซึ่งทางพุทธสมาคม อ.พังโคน จ.สกลนคร ได้จัดทำขึ้นด้วยความประณีต เชื่อว่าหลังจากรับฟังจบต้องได้ข้อธรรมดีๆ เพื่อนำกลับไปใช้ในชีวิตเตือนสติได้เป็นแน่ค่ะ

ขอขอบพระคุณ ทางพุทธสมาคม อ.พังโคน จ.สกลนคร มากค่ะ ที่จัดทำสื่อธรรมดีๆ ในการเผยแผ่ศาสนาเช่นนี้ จึงทำให้พลอยจ๋าและเพื่อนสมาชิกมีโอกาสได้รับฟังธรรมที่ดีอีกในวาระหนึ่ง และพลอยจ๋าขอร่วมอนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่รับฟังคีตะธรรมชุดนี้ด้วยนะคะ ปัญญาหรือกุศลใดที่เกิดจากการรับฟังธรรมในครั้งนี้ ขอให้นำพาดวงจิตให้ได้พบพระพุทธศาสนา ได้เป็นผู้มีโอกาสฟังธรรมทุกภพทุกชาติจวบจนกว่าจะเข้าสู่นิพพานด้วย เทอญ.

 สารบัญไฟล์เสียงธรรมะ  พุทธโอวาท 3 เดือนก่อนปรินิพพาน

      พุทธโอวาท สามเดือน ก่อนปรินิพพาน ตอนที่ 1  ( 27 นาที )

      พุทธโอวาท สามเดือน ก่อนปรินิพพาน ตอนที่ 2  ( 29 นาที )

      พุทธโอวาท สามเดือน ก่อนปรินิพพาน ตอนที่ 3  ( 28 นาที )

      พุทธโอวาท สามเดือน ก่อนปรินิพพาน ตอนที่ 4  ( 29 นาที )

      พุทธโอวาท สามเดือน ก่อนปรินิพพาน ตอนที่ 5  ( 30 นาที )

ด้วยรัก/จากใจ..พลอยจ๋า

 

Comment

Comment:

Tweet

Recommend